Δημιουργία Ιστοσελίδας


Η εταιρεία ΤΙΓΚΑΣ δραστηριοποιείται στον τομέα των μεγαφωνικών και μικροφωνικών  εγκαταστάσεων Ιερών Ναών από το 1978. Έχει στο ενεργητικό της πλήθος εγκαταστάσεων συνδυάζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία , άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές.

Η ομάδα μας ανέλαβε το σχεδιασμό και τη κατασκευή του tigassound.gr. Το Portfolio και οι πολυποίκιλες συνεργασίες της εταιρίας προβάλλονται μέσα από μεγάλες εικόνες με δυνατότητα μεγέθυνσης και για την πλήρη παρουσίαση τους. Οι κατηγορίες, το εταιρικό profil, και άλλες απαραίτητες επιλογές και περιγραφές είναι ευκρινώς κατανεμημένες για την εύκολη προσπέλαση και επικοινωνία του χρήστη.


  • Έτος: 2018
  • Πελάτης:  Τigas Sound