Δημιουργία Ιστοσελίδας


Η εταιρεία «Inox Patras – Φορτώσης» δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο των ανοξείδωτων και μεταλλικών κατασκευών καθώς και στις ανακαινίσεις χώρου, επιτυχώς από το 1990. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, γεγονός που δημιούργησε την αναγκαιότητα της αναβάθμισης της παλιάς της σελίδας με μία σύγχρονη και πληρέστερη διαδραστική ιστοσελίδα.

Αναλάβαμε τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας της εταιρείας.


  • Έτος: 2016
  • Πελάτης:  Inox Patras – Φορτώσης

Δείτε την Ιστοσελίδα