Δημιουργία Ιστοσελίδας


Η εταιρεία CoGnosco παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης που λαμβάνει υπόψιν τόσο τα φυσικά όσο και τα κοινωνικά εμπόδια και ευκαιρίες για την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών με έμφαση την Πράσινη και Μπλε οικονομία. Έτσι, η CoGnosco μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού στους εταίρους και πελάτες της μέσα από μια ολιστική και ολοκληρωμένη προοπτική, με έμφαση στα Ευρωπαικά Προγράμματα, το Περιβάλλον, τις ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και τον χώρο της Εκπαίδευσης.

Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την ιστοσελίδα της ecognosco.gr, προσαρμόζοντας τη στο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Στην ιστοσελίδα κυριαρχούν οι μεγάλες φωτογραφίες των υπηρεσιών της CoGnosco, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στις σελίδες της, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιβάλλον πλοήγησης του κοινού για τις αντίστοιχες κατηγορίες.


  • Έτος: 2019
  • Πελάτης:  CoGnosco