Δημιουργία Ιστοσελίδας


Δημιουργία Δυναμικής Ιστοσελίδας και Εφαρμογής για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής για την εταιρεία Δ. Κασάπης - Εθνικές Μεταφορές.

Η ``Δ. Κασάπης Μον. ΙΚΕ`` είναι μια νεοσύστατη εταιρεία δημιουργημένη με βάση τις ανάγκες του μεταφορικού έργου και την όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή του στην Βόρεια Ελλάδα.

H εφαρμογή αναπτύχθηκε απο την GlobalMinds σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.


  • Έτος: 2016
  • Πελάτης:  Δ. Κασάπης - Εθνικές Μεταφορές

Δείτε την Ιστοσελίδας

 

 

 

 

FACEBOOK ADVERTISING


Είμαστε οι αποκλειστικοί συνεργάτες της επιχείρησης στον τομέα του Digital Marketing και έχουμε πραγματοποιήσει πολλές διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook.


Στόχοι Διαφημίσεων

  • την αύξηση του Brand name recognition
  • το Lead generation (αύξηση πιθανών πελατών)
  • Τοπική Αναγνωρισιμότητα